Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

OVER ONS

Bonus is een samentrekking van de Latijnse woorden bonus en ius, wat zoveel betekent als ‘het goede recht’. Maar er is meer… Elke afzonderlijke betekenis van deze woorden verwijst naar een kwaliteit van ons kantoor. Bovendien creëert ieder van ons een bonus voor de klanten telkens ze een beroep op ons doen.

bonus, a, um (adj.) 

 1. goed (in alle opzichten), schoon, gelukkig, waardevol, gunstig;
 2. res bonae gelukkige omstandigheden;
 3. braaf, edel, flink, voortreffelijk,
 4. voordelig, gunstig; goed, welwillend
 5. deugdzaam; degelijk; rechtschapen
 6. (subst). boni de dapperen, de goeden

ius, iuris

 1. Recht, geheel van wetten, gebruiken en vonnissen van magistraten
 2. Recht (dat gesproken wordt), als rechtspraak
 3. Recht, bevoegdheid, voorrecht
 4. Macht, gezag (uit het recht voortvloeiend), rechtstoestand
 5. Recht, rechtstoepassing, gerecht, plaats waar recht gesproken wordt
 

Een jong team van specialisten

BONUS ADVOCATEN werd opgericht in 2012. We zijn een nichekantoor in Kortrijk, gespecialiseerd in alle aspecten van het vastgoed- en omgevingsrecht.

Ons team bestaat uit een mix van jarenlange ervaring en jeugdig enthousiasme. We kiezen er bewust voor om exclusief het vastgoedrecht te beoefenen. Wie van ons ook uw dossier behartigt, het hele team werkt intens samen en staat borg voor efficiëntie, kwaliteit en continuïteit.

Ons cliënteel bestaat hoofdzakelijk uit bouwpromotoren, projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders, particuliere bouwheren, aannemers, syndici, makelaars, architecten en overheden. Kortom, iedereen die van ver of nabij betrokken is bij vastgoed in de meest ruime zin van het woord. We verwierven naam in West-Vlaanderen en ver daarbuiten.

We gaan 100% voor transparantie en duidelijke afspraken omtrent erelonen. Meer praktische informatie vindt u in onze algemene voorwaarden.

 

CONTACTEER DE ADVOCAAT VAN UW VOORKEUR RECHTSTREEKS OF STEL UW VRAAG AAN ONS TEAM