Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

Tiene Castelein

Tiene Castelein

Advocaat - vennoot

  tc@bonusadvocaten.be
  LinkedIn

Tiene heeft een bijzondere interesse en expertise in het omgevingsrecht. Ze begeleidt particulieren en bedrijven bij hun aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning, inclusief het bepalen van de zonevreemde bouwmogelijkheden. Daarnaast is ze zeer vertrouwd met de verschillende bodemsaneringsproblematieken.

 

Een vraag voor Tiene Castelein?   Stel ze meteen