Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

Wettelijke informatie

Bonus Advocaten is een groepering van advocaten die zich tot doel stelt de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord. De vennoten van de groepering zijn natuurlijke personen.

De advocaten werkzaam binnen Bonus Advocaten hebben de toelating om overal in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Alle advocaten zijn lid van de Balie West-Vlaanderen. Zij zijn gebonden door de deontologische regels en gedragscodes eigen aan het beroep van advocaat en oefenen hun beroepswerkzaamheden uit via onderstaande ondernemingsnummers.

 • Bonus Advocaten bv (KBO/BTW-nummer 0463.137.980)
  • Mr. Tiene Castelein
  • Mr. Jan Allaert
  • Mr. Tijl Delrue
  • Mr. Jeffrey Declercq

 • Mr. Delphine Bouckaert (KBO/BTW-nummer 0537.273.201)
 • Mr. Astrid Maertens (KBO/BTW-nummer 0680.572.784)
 • Mr. Annouck Cortier (KBO/BTW-nummer 0700.235.278)
 • Mr. Niki Allary (KBO/BTW-nummer 0700.933.579)
 • Mr. Maarten Heyvaert (KBO/BTW-nummer 0734.803.407)
 • Mr. Jens Van Paemel (KBO/BTW-nummer 0730.862.237)

Op de overeenkomst tussen Bonus Advocaten en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is in eerste rang verzekerd bij nv Amlin Europe, Koning Albert II-Laan 37, 1030 Brussel , België.