Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

Verzekeringsmaatschappijen bijten voor het eerst in de droge grond

Recent stelde de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk dat de brandverzekeraar wel degelijk dekking dient te verlenen bij schade aan de woning veroorzaakt door natuurlijke droogte van de ondergrond.

De uitzonderlijke droogte van de laatste jaren doet onze Vlaamse huizen op kleigrond barsten. De gevolgen zijn niet te overzien: huizen komen scheef te staan, fundamenten en muren scheuren, enz. In de regio Kortrijk-Aalbeke alleen al zijn er meer dan 100 getroffen woningeigenaars.

Remedies zijn mogelijk, maar kosten vaak fortuinen.

In eerste instantie dachten de meeste eigenaars dat deze schade zou gedekt worden door hun brandverzekering, dan wel door het Fonds voor Natuurrampen, maar niets bleek minder waar. Er kwam evenmin een tegemoetkoming van de overheid, ondanks de nodige parlementaire aandacht.

De brandverzekeraars, die normaal gezien verplicht zijn om natuurrampen te dekken, wringen zich in allerlei bochten om aan hun dekkingsplicht te ontsnappen. Zij stellen dat de uitzonderlijke droogte van de laatste jaren geen natuurramp is en de schade die hierdoor wordt veroorzaakt dan ook niet door hen dient te worden gedekt.

Tot voor kort werd deze zienswijze van de brandverzekeraars ondersteund door de rechtbanken. Hierin was een algemene bevestiging terug te vinden van het principe dat er geen dekking dient te worden verleend door de verzekeraar bij schade door natuurlijke droogte van de ondergrond.

'Tot voor kort', want de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk stelde recent een einde aan deze visie.

De Rechtbank erkent immers in haar vonnis dat het begrip 'natuurramp' met een open vizier bekeken moet worden en stelt dat de uitzonderlijke droogte van de laatste jaren zonder meer dient te worden beschouwd als een natuurramp. Het gevolg is dan ook dat verzekeraars volgens de Rechtbank wel degelijk gehouden zijn om eigenaars van gebarsten en gescheurde woningen te vergoeden.

Door de verzekeringsmaatschappij werd op vandaag geen beroep aangetekend tegen dit princiepsvonnis.

Het mag voor de diverse getroffen eigenaars in elk geval als een vroegtijdig kerstcadeau worden aanzien dat een Rechtbank gehoor geeft aan de grieven van de grondeigenaars en dat de visie van de verzekeringsmaatschappijen niet zomaar meer als vanzelfsprekend dient te worden genomen.

Mocht u zelf een getroffen woningeigenaar zijn en geconfronteerd worden met een brandverzekeraar die haar tussenkomst weigert voor uw schade, dan loont het dus zeker de moeite om uw verzekeraar in rechte aan te spreken.

(Ondernemingsrechtbank GENT, afdeling KORTRIJK d.d. 02.12.2020, nr. A/19/03425, onuitg.)

 

STEL ONS TEAM UW VRAAG

Indien u meer informatie wenst over de uitspraak, dan wel vragen heeft over uw concrete zaak, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren.