Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

VERGUNNINGEN

Bonus Advocaten verleent u advies bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning of verkavelingsvergunning bij het College van Burgemeester en Schepenen, de Deputatie en de Vlaamse Regering.

Doet er zich toch een probleem voor?

  • We stellen een administratieve beroepsprocedure in bij de Deputatie en de Vlaamse Regering en begeleiden u gedurende het hele proces.
  • We voeren, indien nodig, een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State.
  • We voeren een procedure voor burgerlijke en correctionele rechtbanken.

Terug naar omgevingsrecht

 

CONTACTEER ONS MET UW SPECIFIEKE PLANNEN