Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

HUREN EN VERHUREN

De huurwetgeving kennen en correct toepassen is een vak apart. Door voortdurende aanpassingen ziet u als investeerder, verhuurder of huurder het bos door de bomen niet meer. Uw huurovereenkomsten actueel houden is dan ook geen sinecure. Bij Bonus Advocaten zijn we op de hoogte van alle wijzigingen en de actuele wetgeving: we helpen u graag bij het opstellen van uw contracten of verlenen bijstand in geval van achterstallige huur, huurschade, inbreuken op de Vlaamse Wooncode of handelshuurkwesties. 

U mag van ons ondersteuning verwachten bij:

  • Woninghuur
  • Handelshuur met inbegrip van de kortetermijnhandelshuur
  • Pacht
  • Alternatieve gebruiksrechten:
    • Terbeschikkingstelling kantoorruimten
    • Bezetting ter bede


Terug naar vastgoedrecht

 

DEEL UW VRAAG OVER (VER)HUREN MET ONS