Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

Hot topics Appartementsrecht met focus op afbraak- en heropbouwregeling (webinar) Infosessie

Hot topics Appartementsrecht met focus op afbraak- en heropbouwregeling (webinar) Infosessie

Op 1 januari 2019 trad de laatste wijziging van de Wet op de Mede-eigendom in werking, met inbegrip van artikel 577-7, §1, 2°, h) van het Burgerlijk Wetboek. Volgens deze nieuwe bepaling onder de bijzondere stemmeerderheden kon de algemene vergadering met een vier vijfde meerderheid van de stemmen beslissen tot volledige afbraak en heropbouw van het appartementsgebouw

Zoals enigszins kon worden verwacht, werd deze ingrijpende bepaling zeer recent getoetst door het Grondwettelijk Hof. Bij arrest van 20 februari 2020  heeft het Grondwettelijk Hof voormelde bepaling betreffende de mogelijkheid tot vrijwillige afbraak en heropbouw van een appartementsgebouw vernietigd.

Wat is het concrete gevolg van dit arrest van het Grondwettelijk Hof voor de mede-eigenaars of bouwpromotoren? Welke beslissingen kunnen er nog worden genomen?

Verder zal tijdens dit seminarie uiteraard ook bijzondere aandacht worden besteed aan het behoud en beheer van de Vereniging van mede-eigenaars in tijden van Corona.

Welke bijzondere maatregelen van de overheid hebben een onmiddellijke impact voor de mede-eigenaars?