Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

Hervorming woonkwaliteitsnormen (2021) en conformiteitsattest: impact op verkoop en verhuur Infosessie

Hervorming woonkwaliteitsnormen (2021) en conformiteitsattest: impact op verkoop en verhuur Infosessie

Op 29 maart 2019 werd het Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Dit Decreet vormt na de goedkeuring van het Vlaams Huurdecreet een tweede grote wijziging op het vlak van de woonkwaliteitsnormen in Vlaanderen.

In dit seminarie biedt Jeffrey Declercq een overzicht van de problematiek van de woonkwaliteitsnormen in het Vlaamse huur- en kooprecht, met een bijzondere aandacht voor de impact van het technisch verslag op de rechtsgeldigheid van de huurovereenkomst.

Uiteraard besteedt hij bijzondere aandacht aan de recente wijzigingen van de woonkwaliteitsnormen. Zo zijn er onder andere vanaf 1 januari 2021 drie mogelijke categorieën van gebreken in plaats van het huidige systeem van strafpunten. U kunt de wijzigingen in begrijpelijke taal verwachten in dit seminarie. Zo moet u alvast de 134 bladzijdes van het decreet niet zelf uitpluizen.