Advocaat
Tiene Castelein

studeerde aan de Katholieke Universiteit
LEUVEN Campus Kortrijk, de K.U.LEUVEN en
aan de Université du Droit et de la Santé
in LILLE (FRANKRIJK), waar zij in 2003
afstudeerde en het diploma
van licentiaat in de rechten behaalde.

Zij was van 2003 tot 2012 verbonden aan een
advocatenkantoor gespecialiseerd in
stedenbouw gevestigd in Kortrijk.

Naast dossiers met een bodemsanerings-
problematiek heeft Tiene een bijzondere
interesse in ruimtelijke ordening en
stedenbouw, waaronder de begeleiding
en opvolging van particulieren en bedrijven
bij hun aanvraag tot stedenbouwkundige en
verkavelingsvergunningen en zonevreemde
bouwmogelijkheden.

tc@bonusadvocaten.be