Het kantoor werkt aan een vast
uurtarief dat in alle transparantie
wordt vastgelegd bij
aanvang van het dossier.

Voor invorderingsdossiers wordt
gewerkt met een op
het dossier afgestemde
ereloonafspraak op maat.

Naast het ereloon worden
administratieve kosten
aangerekend (telefoon, brieven e.d.)
welke worden besproken
bij het eerste gesprek.