Advocaat
Jan Allaert

doorliep zijn kandidaturen aan de
Katholieke Universiteit LEUVEN
Campus KORTRIJK en beëindigde in
2003 zijn licenties aan de Universiteit
van GENT met grote onderscheiding
in de richting Nationaal en
Internationaal Publiekrecht.

Hij liep stage aan de Brugse balie en
was van 2006 tot 2012 verbonden aan
een groot Kortrijks advocatenkantoor
gespecialiseerd in vastgoedrecht.

Tevens nam hij deel aan diverse
pleitwedstrijden waarbij hij o.a. laureaat
werd van de Vlaamse Interuniversitaire
Pleitwedstrijd in Antwerpen (2003)
en een derde plaats behaalde in het
Vlaams Pleitjuweel in Turnhout (2004).

Jan legt zich voornamelijk toe
op burgerlijk recht en strafrecht met
een bijzondere focus op vastgoed.

ja@bonusadvocaten.be