Contracten- en verbintenissenrecht

Koop - verkoop

Woninghuur, handelshuur en
pacht

Mede-eigendom
en appartementsrecht

Zakenrecht
waaronder erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal

Aanneming

Bouwpromotie en vastgoedrecht

Vastgoedbemiddeling

Personen- en familierecht
en familiaal vermogensrecht