Advies en begeleiding bij aanvraag
tot stedenbouwkundige vergunningen
en verkavelingsvergunningen

Procedures bij diverse overheidsinstanties waaronder College van Burgemeester en
Schepenen, Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen


Zonevreemde bouwmogelijkheden


Herstelvorderingen


Milieurecht
waaronder bodemsanering, grondverzet


Leegstand en verwaarlozing


Vlaamse wooncode